Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.3 released
OpenOffice.org phiên bản tiếng Việt

Dự án Việt hoá OpenOffice.org

Apache OpenOffice is available in Vietnamese!

Apache OpenOffice 4.1 is available in Vietnamese. You can download it from the global download page or from the full list of available downloads (scroll down until you find "Vietnamese").

For support, the Vietnamese users forum is now open again at http://forum.openoffice.org/vi/.


Chào mừng các bạn

Nơi đây là trung tâm dự trữ những dụng cụ và tài liệu để cho người Việt Nam tải về, sử dụng và biên soạn chương trình OpenOffice.org phiên bản tiếng Việt, ấn bản chính thức Nguồn Mở của phần mềm StarOffice.

Trang này không phải là của bất cứ một ai, mà là của mọi người. Xin các bạn đừng ngần ngại về việc đóng góp ý kiến cùng chúng tôi để sửa đổi nơi này ngày càng tốt đẹp hơn.

Giới thiệu

OpenOffice.org là đề án phần mềm nguồn mở với mục đích qua sự đóng góp của cộng đồng những người viết phần mềm, soạn thảo ra một chương trình ứng dụng văn phòng hoạt động được với tất cả các hệ điều hành phổ biến và khai thác các chức năng và tài liệu thông qua các thành phần mở dựa trên các thư viện nguồn API và dạng hồ sơ XML.

OpenOffice.org gồm các ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình chiếu, xử lý đồ họa véc-tơ và soạn thảo trang mạng với tất cả những mệnh lệnh tương đương với các chương trình ứng dụng văn phòng khác và có thể thay thế được các phần mềm thương mại này.

Dự án Việt hóa OpenOffice.org là một tiểu dự án của OpenOffice.org nhằm phổ cập rộng rãi hơn dự án này cũng như sản phầm này đến cộng đồng người dùng tiếng Việt.

Trong khuôn khổ dự án Việt hóa OpenOffice.org, có một số nội dung sẽ được bám theo dự án gốc OpenOffice.org, bao gồm:

  • Soạn thảo trang chủ
  • Cung cấp tài liệu tiếng Việt
  • Cập nhật các phiên bản Việt hóa
  • Cung cấp liên kết để tải xuống sản phẩm này
  • Tăng cường bản địa hóa tiếng Việt
  • Triển khai và tăng cường các dụng cụ ngôn ngữ (như bắt lỗi chính tả)
  • Phổ biến OpenOffice.org trong cộng đồng người Việt

Dự án Việt hóa OpenOffice.org là dự án nhỏ, không thay thế dự án OpenOffice.org. Vì thế bạn có thể thấy nhiều gạch nối tới phần tiếng Anh trong trang chủ này.

Tải vềTrang tải xuống

Mời bạn tải về ấn bản cuối cùng của OpenOffice.org phiên bản tiếng Việt và từ điển.

Hiện thời đang có sẵn các bản phát hành tiếng Việt ổn định của OpenOffice.org 3.x.

Trang thông tin

Nơi đây bạn sẽ biết thêm về OpenOffice.org phiên bản tiếng Việt và những chức năng của chương trình này, những tin tức và tài liệu hướng dẫn cách chuyển đổi từ những chương trình ứng dụng văn phòng khác sang OpenOffice.org.

Trang tài liệu

Bạn có thể tìm thấy ở đây tất cả những tài liệu được biên soạn trong tinh thần bất vụ lợi của cộng đồng OpenOffice.org để hướng dẫn người sử dụng, giúp đỡ, trả lời những câu hỏi thường gặp (Hỏi Đáp), trang mẫu, hình ảnh, dụng cụ cần thiết, v.v...

Có sẵn vài tài liệu hướng dẫn về cách sử dụng trình bảng tính Calc, trình xử lý từ Writer và các thành phần khác.

Hộp thư chung

Trang này là nơi để các bạn đang thực hiện việc bản địa hóa OpenOffice.org trao đổi tin tức với nhau.

Mời bạn đăng ký với hộp thư chung để theo dõi các tin tức, và tham gia thảo luận để cải tiến OpenOffice.org.

Tiến trình Việt hóa của OpenOffice.org

Mời bạn thăm trang tạm thời của dự án này: chúng tôi đang di chuyển các thông tin vào trang chính thức tại http://vi.openoffice.org.

 
Vi.OpenOffice.org
Giới thiệu
Duyệt qua
Liên quan đến...
Lịch sử
Sản phẩm
Giấy phép
Tải vềTải xuống
Dự án
Phát triển
Bắt lỗi chính tả 
Hỏi ĐápHỏi Đáp
Trợ giúp 
Hộp thư chung
Tài liệuTài liệu
Wiki
Từ điển
Tìm từ cấu tạo
Tham gia
Đóng gópĐóng góp
Thông báo lỗiThông báo lỗi
Liên hệ
Liên hệHộp thư chung
Địa chỉ
Lặt vặt
Công trạng
Hợp pháp

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.